Kweksilber, C. y Giaimo, M. (2006) «Ideas brillantes con estrategias correctas. Entrevista a Felipe Pipe Stein»., Dixit, (1), pp. 18–19. doi: 10.22235/d.v0i1.178.