Espasandín, N., & González Urtiaga, J. (2015). El Carlitos. Guion de cortometraje de ficción. Dixit, (22), 64-67. https://doi.org/10.22235/d.v0i22.384