Kweksilber, C., & Giaimo, M. (2006). Ideas brillantes con estrategias correctas. Entrevista a Felipe Pipe Stein. Dixit, (1), 18–19. https://doi.org/10.22235/d.v0i1.178