(1)
Kweksilber, C.; Giaimo, M. Ideas Brillantes Con Estrategias Correctas. Entrevista a Felipe Pipe Stein. D 2006, 18-19.